Regelendringer for 2024
Sist oppdatert: 26-10-2023
For 2024 blir følgende nytt: Endringer: 1.2 Vekt: Bilens originale vekt uten fører skal maksimalt være 1600 kg. Det er vekt uten fører som er oppført i vognkortet som gjelder. 1.3 Teknisk stand ved første gangs deltakelse: Bilen må være registrert og ha faste hvite skilter på, inneha minimum gyldig PKK-godkjenning for 12 måneder og være i PKK-godkjent tilstand (se punkt 1.3.1) ved teknisk kontroll, som foretas i depot før løpets start. Prøveskilter er ikke tillatt, selv om bilen har gyldig PKK-godkjenning. 1.3.2 Krav til teknisk kontroll mellom løp: Bilen kan benyttes i et fritt antall løp innenfor den gjenværende tiden som bilen var PKK-godkjent for, da den første gang ble benyttet i NFS. Det er eiers ansvar at bilen er i en god nok tilstand (tilnærmet PKK-godkjent, med unntak av punktene i avsnitt 1.3.1) til at den kan benyttes til løp. Det er ikke krav om at bilen er registrert, etter gjennomført deltakelse i det første løpet, så lenge den er innenfor den PKK-godkjente perioden som bilen hadde gjenværende ved første deltakelse. Teknisk kontroll vil bli gjennomført før start, av NFS sitt tekniske mannskap. Dersom bilen er i en slik tilstand at den ikke kan starte i et nytt løp, eller det er tvil om bilen er i en slik tilstand at den kan starte i nytt løp, står NFS sin løpsledelse fritt til å nekte bilen start. En slik beslutning er endelig og kan ikke påklages. NB! Bilen er ikke godkjent for bruk på vei i den tilstanden den må ha for å starte i NFS. 3.1 Slepestropper: Bilen skal være utstyrt med sterke, synlige og godt merkede slepestropper foran og bak. Dette skal være i så solid materiale at man kan trekke bilen ut av en sandfelle uten at slepestroppene på bilen ryker. Bruk gjerne en stropp som er beregnet for tauing og skrudd rett i original tauefeste. Øyet for slepekrok skal minimum ha mål på 80 mm x 40 mm. 4.2.2 Dashbord/instrumenter: Dashbord/instrumenter skal være originale og skal ikke fjernes. Det er ikke krav til at instrumentpanelet virker. Radio og annet standardutstyr skal ikke fjernes. 5.2 Krav ved montering av sikkerhetsbur: Dersom det er sikkerhetsbur i bilen, skal dette minimum bygges etter samme krav og regler som benyttes i Norsk ClubSport eller være et fabrikkprodusert halvbur som er beregnet for bilmodellen (type HEIGO etc.) og som monteres i originale fester. Sikkerhetsburet skal være innført i vognkortet. Vognkortet skal ikke inneholde begrensinger for hva bilen skal benyttes til. 8.2 Bensinmotor: Maksimalt 2000 ccm. Turbo og/eller kompressor er ikke tillatt. Biler som allerede er benyttet i NFS under 2023 sesongen kan benyttes ut 2024-sesongen så lenge de øvrige kravene tilfredsstilles. 8.3 Dieselmotor: Maksimalt 1800 ccm. Turbo og intercooler er tillatt. Det er motorstørrelsen i vognkortet som er gjeldene. Biler som er benyttet i NFS under 2023 sesongen kan benyttes ut 2024-sesongen så lenge de øvrige kravene tilfredsstilles. 8.7 Maksimal effekt: Maksimal tillatt motoreffekt er 125kW/170hk. Det er opplysninger i vognkortet som er gjeldene effekt. Det gis ikke dispensasjon fra de opplysningene som står i vognkortet. 9.1 Originalitet: Girkasse skal være original eller tilsvarende lik bilens opprinnelse, inneha original spesifikasjon/utveksling og være montert på original plass. Manuell girkasse skal ha normal H-giring med ordinær overføringsmekanisme og manuelt betjent kløtsj. Det kan søkes fritak fra manuelt betjent clutch ved behov for tilrettelegging av helsemessige årsaker. 11.1 Originalitet: Eksosanlegg skal være av original type, tilsvarende det den aktuelle bilen ble levert med som ny, med originale støydempere/gnistfangere på opprinnelig plass. Det er ikke tillatt å fjerne innmat i dempere eller gnistfangere. 13.2 Fjærer: Det er ikke tillatt å senke bilen ved hjelp av senkefjærer, kapping eller andre metoder. 14.3 Bremsevæske: Det skal være ny bremsevæske på hele bremsesystemet. Dette gjelder før hvert løp. Stikkontroller vil kunne bli foretatt før start. Bremsevæsken skal tilpasses de bremseklossene man benytter. Sjekk krav til bremsevæske hos leverandør av valgte bremseklosser. 14.3.1 Kontroll av bremsevæske: Ved kontroll må man regne med å tappe ut bremsevæske fra luftenippel på en vilkårlig bremsecalipper. Vanninnholdet måles i den bremsevæsken som er tappet ut av bremsecalipperen. NB! Sørg for at lufteniplene går lett, og at korrekt verktøy er til stede. Kontrollørene har egen måler for å måle bremsevæskens vanninnhold. Det er teamet selv som må løsne, pumpe ut bremsevæske og trekke til lufteniplene, mens kontrollør er til stede. Eventuell skade som måtte oppstå ved kontroll er teamets ansvar. 16.1Spacere: Spacere (skims mellom felg og hub) er ikke tillatt uansett type eller festemetode. Dersom bilen er godkjent med spacere originalt, skal det stå beskrevet i vognkortet. Nye regler: 8.9 Kjølevæske: Det er ikke tillatt å benytte glykol som kjølemedia. Glykolblanding skal erstattes med rent vann. Tilsetninger beregnet for motorsport og som ikke inneholder glykol, er tillatt. 14.1.2 Bremselanger: Bremseslanger kan erstattes med stålomspunnede bremseslanger, men være dimensjonert tilsvarende originalt. Utgår: 1.3.2.1 Unntak fra krav om PKK-kontroll: Dersom et godkjent bilverksted kan dokumentere at bilen har vært til en kontroll som tilsvarer en PKK-kontroll, datert mellom to løpshelger, og at bilens tilstand hadde tilfredsstilt samtlige krav for å få en PKK-godkjenning, med unntak av feil knyttet til manglende passasjerstol, baksete, airbager og monterte panserlåser, så vil bilen kunne tilfredsstille punktet 1.3.2. Dokumentasjonen fra verkstedet må være datert, stemplet og signert. Bilen må fortsatt være i henhold til punkt 1.3. NB! Bilen er ikke godkjent for bruk på vei i den tilstanden den må ha for å starte i NFS. 1.3.2.2 Unntak fra krav til teknisk kontroll mellom løp: Dersom bilen skal benyttes under flere løp innenfor samme dag/helg vil det være unntak for punktet beskrevet i 1.3.2 Forutsetningen for at unntaket skal gjelde er at bilen ikke forlater depot mellom løpene. Ny teknisk kontroll skal gjennomføres av løpets tekniske kontrollører før neste løp. Dersom bilen er i en slik tilstand at den ikke kan starte i et nytt løp, eller det er tvil om bilen er i en slik tilstand at den kan starte i nytt løp, står NFS sin løpsledelse fritt til å nekte bilen start. En slik beslutning er endelig og kan ikke påklages. NB! Bilen er ikke godkjent for bruk på vei i den tilstanden den må ha for å starte i NFS.
Norsk FunSport
Kommersielle rettigheter:
Bauta Consult AS
Org.nr. NO 917 018 278